Training ‘Vitaliteit, bevlogenheid en inzetbaarheid’

Heb jij het lef om jouw toekomst recht in de ogen te kijken?

In het najaar introduceren wij onze training ‘Heb jij het lef om jouw toekomst recht in de ogen te kijken?’ voor mensen die met een heldere visie op hun leven en loopbaan de toekomst tegemoet willen treden.

Je gaat aan het werk in een kleine groep, met veel persoonlijke aandacht en inspirerende opdrachten. Doe je mee?

Persoonlijk intakegesprek
 Uitleg programma
 ‘Wat breng je al mee?’
• Centraal staat: jouw levensverhaal; welke thema’s spelen er,  wat is de rode draad?
• Huiswerkopdracht voor groepsbijeenkomst

Eerste groepsbijeenkomst (1 dagdeel)
 Wat brengt je hier? Waar loop je tegen aan?
• Centraal staat: Welke plaats heeft werk in je leven, sociale omgeving?
· Wat zijn belangrijke waarden voor je?
· Wat zijn je wensen, doelen, mogelijkheden?
· Wat wil je investeren en waar liggen je grenzen?
 Huiswerkopdracht voor volgende groepsbijeenkomst

Tweede groepsbijeenkomst (1 dagdeel)
 Hoe gezond ben je?
• Centraal staat: Hoe kun je je fit en vitaal voelen en gezond ouder worden?
· Hoe kijk je naar gezondheid in het algemeen
· Waar word je blij van?
· Hoe ziet je voedingspatroon eruit?
· Beweeg je genoeg?
 Huiswerkopdracht voor volgende groepsbijeenkomst

Derde groepsbijeenkomst (1 dagdeel)
 Werk-privé balans
•   Centraal staat: Opleiding en ontwikkeling
· Wat is je talent? Waar zit je kracht, kennis en ervaring?
· Wat zijn je kwaliteiten?
· Wat zijn je ideeën of overtuigingen over hoe het werk gedaan moet worden?
 Huiswerkopdracht voor volgende groepsbijeenkomst

Vierde groepsbijeenkomst (1 dagdeel)
 Hoe verder?
• Centraal staat: plan maken over hoe het geleerde in de praktijk gebracht kan worden.
· Hoe wil jij gezond ouder worden?
· Waar word je blij van?
· Wat wil je nog leren, waar wil je je verder in ontwikkelen?
· Wat wil je doorgeven?
 Plan van aanpak maken

Terugkombijeenkomst (1 dagdeel)
 Wie ben je nu/ waar sta je nu?
• Welke stappen heb je gezet? Wat is er gebeurd?
• Wat ben je hierbij tegengekomen?
 Eventueel plan bijstellen

Het resultaat
Het resultaat van de training is dat je je bewust bent van welke factoren van belang zijn om op een bevlogen manier in het werk te staan en op welke manier je daar zelf invloed op kan uitoefen. Je beschikt over een actieplan dat je concrete handvatten geeft om je doelen te bereiken.

Als je belangstelling hebt, bel of stuur ons een bericht voor meer informatie over data en prijzen van deze training. De training verzorgen wij op basis van open inschrijving en incompany.