Disclaimer

© 2020 Judith Hament.
Alle rechten voorbehouden. All rights reserved.

Deze website met alle onderdelen, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Judith Hament. Het is niet toegestaan om deze site geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Judith Hament. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Judith Hament met voortdurende aandacht en zorg samengesteld. Niettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op deze site wordt geregeld aangepast. Judith Hament behoudt zich het recht voor om wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder verdere kennisgeving door te voeren.

Hoewel Judith Hament alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is zij niet aansprakelijk voor informatie of berichten die door gebruikers van de website via het internet worden verzonden. Bepaalde hyperlinks in deze site leiden naar websites buiten het domein van Judith Hament, die dus geen eigendom zijn van Judith Hament, maar die louter ter informatie van de bezoeker zijn opgenomen. Wanneer deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Judith Hament. Hoewel Judith Hament uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Judith Hament worden onderhouden, wordt afgewezen.

Judith Hament sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met deze website.